Klara

Słowo pochodzi od łacińskiego przymiotnika clarus oznaczającego „jasny”, „jaśniejący”, „sławny”, ”znany”.
W gwarze wielkopolskiej słowo Klara oznacza – SŁOŃCE.